เบอร์โทร 0-2411-5657-9

ข่าวสาร
และงานประชาสัมพันธ์

  • หน้าหลัก >
  • ข่าวสาร >
  • ข่าวโครงการสืบสานฯ >
  • ชมรมถันยรักษ์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร จัดกิจกรรมให้ความรู้การตรวจเต้านมด้วยตนเอง ให้แก้เจ้าหน้าที่ บุคลากร ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

ชมรมถันยรักษ์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร จัดกิจกรรมให้ความรู้การตรวจเต้านมด้วยตนเอง ให้แก้เจ้าหน้าที่ บุคลากร ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

 มูลนิธิถันยรักษ์ ฯ สานพลังมหาวิทยาลัยราชภัฏ และกลุ่มทรู เพื่อโครงการภารกิจพิชิตมะเร็งเต้านม จัดตั้งชมรมถันยรักษ์ในมหาวิทยาลัยราชภัฏ ประจำปี 2565
นที่ 5 ตุลาคม 2565 ชมรมถันยรักษ์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร จัดกิจกรรมให้ความรู้การตรวจเต้านมด้วยตนเอง ให้แก้เจ้าหน้าที่ บุคลากร ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
#เต้าต้องตรวจ #ศูนย์ถันยรักษ์ #ตรวจมะเร็งเต้านม #SAVEYOURBREAST