เบอร์โทร 0-2411-5657-9

ข่าวสาร
และงานประชาสัมพันธ์

เปิดบริการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม โดยรถตรวจเอกซเรย์เคลื่อนที่ศูนย์ถันยรักษ์

ขณะนี้ ศูนย์ถันยรักษ์ โรงพยาบาลศิริราช ร่วมกับโรงพยาบาลสถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์ ในการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมด้วยเครื่อง Digital mammogram และ Ultrasound โดย รังสีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง ทุกวันพฤหัสบดี เวลา 09.00 -15.00 น. เริ่มตั้งแต่ วันพฤหัสบดีที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560 เป็นต้นไป โดยมีค่าใช้จ่ายในการตรวจ 2,200 บาท

สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ โทรศัพท์หมายเลข 02-6845156, 02-6845157 หรือติดต่อโดยตรงได้ที่ แผนกผู้ป่วยนอก (OPD) โรงพยาบาลสถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์

การเดินทาง

รถไฟฟ้า BTS : สถานีพญาไท (N2)
รถโดยสารประจำทาง : 29 / 34 / 36 / 38 / 54 / 62 / 139 / 140 / 163 / 172

แผนที่