เบอร์โทร 0-2411-5657-9

ข่าวสาร
และงานประชาสัมพันธ์

Siriraj H Solutions ศูนย์ดูแลสุขภาพครบวงจรแห่งแรกนอกพื้นที่โรงพยาบาล

 ศูนย์ถันยรักษ์พร้อมเป็นส่วนหนึ่งในการให้บริการเต็มรูปแบบด้านการตรวจวิฉิจฉัย โรคเต้านมด้วยเครื่องดิจิตัล แมมโมแกรม และอัลตราซาวนด์อันทันสมัย ในโครงการ ไอซีเอสมิกซ์ยูส ไลฟ์สไตล์ทาวน์ " Siriraj H Solutions " ศูนย์ดูแลสุขภาพครบวงจรแห่งแรกนอกพื้นที่โรงพยาบาล ซึ่งคาดว่าจะเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการในปี 2566 นี้