เบอร์โทร 0-2411-5657-9

ข่าวสาร
และงานประชาสัมพันธ์

๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๕ วันปิยมหาราช

 ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๕ วันปิยมหาราช
....
น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕
"พระมหากษัตริย์ผู้เป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทย"
......
ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร คณะแพทย์ พยาบาล และบุคลากร มูลนิธิถันยรักษ์ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
........
#วันปิยมหาราช
#ศูนย์ถันยรักษ์
#มูลนิธิถันยรักษ์ฯ