เบอร์โทร 0-2411-5657-9

ข่าวสาร
และงานประชาสัมพันธ์

อย่าลืมตรวจสอบและทำตามขั้นตอนเพื่่อความรวดเร็วในการเข้ารับบริการ

1. ลงทะเบียนขอมีเวชระเบียนผู้ป่วยใหม่ โรงพยาบาลศิริราช
1.1 Application Siriraj Connect
1.1.1 เมนู บริการข้อมูลผู้ป่วย
1.1.2 เมนู ทำบัตรผู้ป่วยใหม่
1.2 กดลิงก์ https://si-eservice2.mahidol.ac.th/medrecord/
1.3 สแกน QR CODE

2. หากผู้มาตรวจมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนตัวทุกประเภท กรุณาติดต่อเขียนคำร้องที่หน่วยเวชระเบียน ห้อง 100 ชั้น 1 ตึกผู้ป่วยนอก เพื่อเปลี่ยนแปลงข้อมูลเวชระเบียน โรงพยาบาลศิริราช ให้เป็นปัจจุบัน

3. กรณีใช้สิทธิการรักษาพยาบาล ก่อนเข้ารับการตรวจที่ศูนย์ถันยรักษ์ กรุณาติดต่อเปิดสิทธิก่อนขึ้นมาตรวจทุกครั้ง
สิทธิเบิกจ่ายตรง กรมบัญชีกลาง
- นำบัตรประจำตัวประชาชนสมาร์ทการ์ด เสียบตรวจสอบสิทธิที่เครื่องตรวจสอบสิทธิ ณ จุดบริการ ชั้น 1 ตึกผู้ป่วยนอก และชั้น 1 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ หรือบริเวณหน้าลิฟท์ ชั้น 7
สิทธิบัตรประกันสังคม
- สิทธิประกันสังคม รพ.อื่น
นำเอกสารสิทธิไปติดต่อที่หน่วยเวชระเบียน ห้อง 100 ชั้น 1 ตึกผู้ป่วยนอก เพื่อยืนยันสิทธิ์
- สิทธิประกันสังคม รพ.ศิริราช
นำเอกสารสิทธิไปติดต่อที่หน่วยเวชระเบียน ห้อง 100 ชั้น 1 ตึกผู้ป่วยนอก หรือหน่วยตรวจประกันสังคม ชั้น 3 ตึกนวมินทร์ฯ เพื่อยืนยันสิทธิ์
สิทธิบัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้า (บัตรทอง)
1. นำเอกสารสิทธิไปติดต่อที่หน่วยตรวจสอบสิทธิ งานสิทธิประกันสุขภาพ ห้อง 101 ชั้น 1 ตึกผู้ป่วยนอก เพื่อยืนยันสิทธิ์
2. นำบัตรประจำตัวประชาชนสมาร์ทการ์ด เสียบตรวจสอบสิทธิที่เครื่องตรวจสอบสิทธิ ณ จุดบริการ ชั้น 1 ตึกผู้ป่วยนอก และชั้น1 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ หรือบริเวณหน้าลิฟท์ ชั้น 7