โลโก้ มูลนิธิถันยรักษ์มูลนิธิถันยรักษ์

ศูนย์ถันยรักษ์ โครงการ SIRIRAJ H SOLUTIONS อาคาร ICS

  • การตรวจวินิจฉัย
  • การตรวจแมมโมแกรมด้วยระบบดิจิทัล (Digital Mammogram) การตรวจแมมโมแกรมเป็นการตรวจทางรังสีชนิดพิเศษ สำหรับตรวจเต้านมโดยเฉพาะ เพื่อใช้วินิจฉัยหรือคัดกรองหา มะเร็งเต้านมโดยปริมาณรังสีที่ใช้มีปริมาณต่ำ มีความปลอดภัยสูงไม่ก่อให้เกิดอันตรายแต่อย่างใด

    การตรวจด้วยเครื่องอัลตราซาวนด์ (Breast Ultrasound) เป็นการตรวจโดยใช้คลื่นเสียงความถี่สูง เหมาะกับการตรวจแยกลักษณะของเนื้องอกหรือซีสต์ถุงน้ำในเต้านม โดยเฉพาะ ในผู้หญิงที่มีเนื้อนมหนาแน่นหรือผู้หญิงที่ให้นมบุตร