โลโก้ มูลนิธิถันยรักษ์มูลนิธิถันยรักษ์

หัตถการเต้านม

 • การเตรียมตัวก่อนทำหัตถการ
  1. มาให้ตรงตามเวลานัดหมาย
  2. รับประทานอาหารตามปกติ
  3. งดทานยาละลายลิ่มเลือดหรือยาต้านการแข็งตัวของเลือด 72 ชั่วโมงก่อนการเจาะชิ้นเนื้อ หากมีการใช้ยากลุ่มดังกล่าว โปรดปรึกษาแพทย์เจ้าของไข้เรื่องการหยุดใช้ยาก่อนเจาะ
  4. งดทาสารระงับกลิ่นกาย / แป้ง บริเวณรักแร้และเต้านม
  5. กรุณาสวมเสื้อผ้าแยกชิ้น (ไม่สวมชุดเดรส)
 • สิ่งที่ต้องนำมาในวันทำหัตถการ
  1. ใบส่งตรวจวินิจฉัย
  2. ผลเลือด HIV (เฉพาะการเจาะภายใต้เครื่องสเตอริโอแทคติก)
  3. ฟิล์ม / CD / ผลตรวจแมมโมแกรมและอัลตราซาวนด์จากรพ.อื่น (ถ้ามี)
  4. ค่าใช้จ่าย / เอกสารรับสิทธิต่างๆ
 • คำแนะนำหลังทำหัตถการ
  1. ใช้แผ่นเจลประคบเย็น ประคบบริเวณแผลภายใน 24 ชั่วโมงแรก
  2. ห้ามแผลโดนน้ำ ปิดแผลไว้เป็นเวลา 3 วัน หลังจากนั้นแกะผ้าปิดแผลออกเองได้ หากโดนน้ำหรือมีเลือดซึมให้ทำแผล ใหม่ที่โรงพยาบาลใกล้บ้าน
  3. หลีกเลี่ยงการยกของหนัก / ออกกำลังกาย / กิจกรรมที่ออกแรงมาก หลังการเจาะชิ้นเนื้อ 3 วัน
  4. ควรสวมใส่เสื้อชั้นใน ทั้งกลางวันและกลางคืน เพื่อพยุงบาดแผล เป็นเวลา 3 วัน
  5. หากมีอาการปวด รับประทานยาแก้ปวดพาราเซตามอลได้
  6. อาจเกิดรอยเขียวช้ำ / ห้อเลือด ซึ่งสามารถหายได้เองภายใน 2 – 4 สัปดาห์

  หมายเหตุ ท่านจะทราบผลตรวจทางพยาธิ หลังจากเจาะชิ้นเนื้อประมาณ 14 วัน โดยแพทย์เจ้าของไข้จะเป็นผู้แจ้งผลเท่านั้น โทร.สอบถามสถานะผลตรวจทางพยาธิก่อนวันนัดฟังผล โทรศัพท์ 02-4115657-9 หรือ 02-4122652-3 กด 2 โทร.เลื่อนนัดหมายเจาะชิ้นเนื้อ ปรึกษาปัญหาหรือข้อสงสัย โทรศัพท์ 02-4194623 หรือ 02-4115657-9 ต่อ 203

ขั้นตอนการทำหัตถการ

 • การเจาะชิ้นเนื้อเต้านม ภายใต้เครื่องอัลตราซาวนด์
  1. พยาบาล / ผู้ช่วยพยาบาลจะทำการจัดท่าผู้ป่วยนอนหงายเปิดตำแหน่งที่จะทำหัตถการและทำความสะอาดผิวหนัง ด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ
  2. แพทย์ทำการอัลตราซาวนด์เพื่อหาตำแหน่งความผิดปกติ จากนั้นแพทย์จะฉีดยาชาและใช้เข็มพิเศษที่มีขนาดเส้นผ่าน ศูนย์กลางประมาณ 1.6 มิลลิเมตร ตัดชิ้นเนื้อเพื่อส่งตรวจทางพยาธิวิทยา หลังจากนั้นพยาบาล / ผู้ช่วยพยาบาลจะ ทำการกดแผลและปิดแผลซึ่งมีขนาดเล็ก
 • การเจาะชิ้นเนื้อเต้านม ภายใต้เครื่องสเตอริโอแทคติก
  1. ผู้ป่วยนอนคว่ำบนเตียงที่ใช้ทำการเจาะชิ้นเนื้อ โดยหย่อนเต้านมข้างที่พบความผิดปกติลงในช่องตรวจ
  2. นักรังสีการแพทย์กดเต้านมและถ่ายภาพเพื่อหาตำแหน่งที่ผิดปกติ คล้ายการตรวจด้วยเครื่องแมมโมแกรม
  3. เมื่อได้ตำแหน่งที่ผิดปกติแล้ว พยาบาล / ผู้ช่วยพยาบาล ทำความสะอาดผิวหนังด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ
  4. แพทย์จะฉีดยาชาและใช้เข็มสำหรับเจาะชิ้นเนื้อที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 1.6 มิลลิเมตร ตัดชิ้นเนื้อเพื่อส่ง ตรวจทางพยาธิวิทยา
  5. หลังจากการเจาะชิ้นเนื้อเสร็จ พยาบาล / ผู้ช่วยพยาบาล จะทำการกดแผลและปิดแผลซึ่งมีขนาดเล็ก
 • การเจาะชิ้นเนื้อเต้านม ด้วยเข็มสูญญากาศ ภายใต้เครื่องสเตอริโอแทคติก
  1. ผู้ป่วยนอนคว่ำบนเตียงที่ใช้ทำการเจาะชิ้นเนื้อ โดยหย่อนเต้านมข้างที่พบความผิดปกติลงในช่องตรวจ
  2. นักรังสีการแพทย์กดเต้านมและถ่ายภาพเพื่อหาตำแหน่งที่ผิดปกติ คล้ายการตรวจด้วยเครื่องแมมโมแกรม
  3. เมื่อได้ตำแหน่งที่ผิดปกติแล้ว พยาบาล / ผู้ช่วยพยาบาล ทำความสะอาดผิวหนังด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ
  4. แพทย์จะฉีดยาชาและใช้เข็มสำหรับเจาะชิ้นเนื้อที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 1.6 มิลลิเมตร ตัดชิ้นเนื้อเพื่อส่ง ตรวจทางพยาธิวิทยา
  5. หลังจากการเจาะชิ้นเนื้อเสร็จ พยาบาล / ผู้ช่วยพยาบาล จะทำการกดแผลและปิดแผลซึ่งมีขนาดเล็ก
  6. หลังจากการเจาะชิ้นเนื้อเสร็จ พยาบาล / ผู้ช่วยพยาบาล จะทำการกดแผลและปิดแผลซึ่งมีขนาดเล็ก
  7. ในรายที่ได้รับการวางคลิปโลหะหลังจากการเจาะชิ้นเนื้อ ผู้ป่วยจะได้รับการถ่ายภาพแมมโมแกรมเฉพาะเต้านมข้างที่มี ความผิดปกติ เพื่อยืนยันตำแหน่งของคลิป