โลโก้ มูลนิธิถันยรักษ์มูลนิธิถันยรักษ์

บริจาค

 • บริจาคผ่านบัญชีธนาคาร
 • ชื่อบัญชี : มูลนิธิถันยรักษ์ ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
  ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาศิริราช
  เลขบัญชี : 016-2-66644-1

  บริจาค 100 บาทขึ้นไป ส่งหลักฐานการบริจาคเพื่อออกใบเสร็จรับเงิน สำหรับนำไปลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ผ่านช่องทางดังนี้

  1. E-mail : info@thanyarak.com
  2. Line : @thanyarak
  3. Messenger Facebook
  4. Fax : 02-4128228

  ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0-2411-5657-9 ต่อ 202

 • บริจาคผ่าน Thanyarak Application