โลโก้ มูลนิธิถันยรักษ์มูลนิธิถันยรักษ์

  • โปรโมชั่น & ข่าวประชาสัมพันธ์
  • เนื่องในวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๗ เป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี องค์ประธานกิตติมศักดิ์มูลนิธิถันยรักษ์ฯ
  • เนื่องในวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๗ เป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี องค์ประธานกิตติมศักดิ์มูลนิธิถันยรักษ์ฯ
  •  เนื่องในวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๗ เป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี องค์ประธานกิตติมศักดิ์มูลนิธิถันยรักษ์ฯ

    ขอถวายพระพรชัยมงคล ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน ทรงพระเกษมสำราญ ทรงมีพระวรกาย และพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง ทรงเป็นมิ่งขวัญของพสกนิกรชาวไทยตลอดไป

    ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
    ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร คณะแพทย์ พยาบาล และบุคลากร มูลนิธิถันยรักษ์ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี